A Rákosmenti Védőnői Szolgálat (RVSZ) az Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az Intézmény részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 10.§-ában nyert felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 9.§-a értelmében költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért a Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a felelős. A használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért az Intézmény a felelős.

 

  • A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az RVSZ részére jóváhagyott és önálló gazdálkodásra kiadott forrásokat használja fel. A NEAK finanszírozással.

 

Az intézményi vagyon tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg.

Ez a besorolás az RVSZ szakmai önállóságát és jogi személyiségét nem érinti.