A védőnői és orvosi státuszvizsgálatok célja a gyermek testi, illetve mentális fejlődésének a követése, valamint a meglévő elváltozások időben történő felismerése, illetve mielőbbi kezelésének megkezdése.

A szülőnek kötelessége gyermekével az előírt szűrővizsgálaton megjelenni.

 

Szűrővizsgálatok korcsoportok szerint

Csecsemőkor 0-1 év


1 hónapos / 2 hónapos / 3 hónapos / 4 hónapos / 5 hónapos / 6 hónapos / 1 éves

 

1 hónapos

1 hónapos A megszületés utáni időszakra jellemző, hogy az édesanya és a csecsemő elkezd összeszokni és megismeri egymást. Kialakul a napirend, az édesanya megtanulja táplálni a csecsemőt. A csecsemőre jellemző, hogy a nap jelentős részét alvással tölti, csupán az etetés idejére és a gondozási idő alatt van ébren, figyeli a külvilágot és változó intenzitással mozog. Egyszerre járnak kezei és lábai, mozgására a ritmikusság jellemző. Elemi mozgásmintákat és primitív reflexeket ki lehet váltani nála. A csecsemő fő kommunikációs eszköze ebben az időszakban maga a sírás. Az édesanya jelenlétével, közelségével és hangjával meg tudja nyugtatni, szükségeltét kielégíti. Erős hanghatásra összerezzen, végtagjait összerántja és esetleg sírni is elkezdhet. Erős fénynél hunyorgást lehet megfigyelni. Végtagjai könyökben, csípőben és térdben be vannak hajlítva. Hason fekve fejét képes az egyik oldalról átfordítani a másik irányba. Ökleit még túlnyomó részt zárva tartja.

 • szülői kérdőív
 • védőnői szűrővizsgálat
 2 hónapos

Az eltelt időszakban mindinkább összeszokott az édesanya és a csecsemő. Orvosi kompetenciába tartozik, hogy az észlelt eltérések alapján csupán kis mértékű, megkésett fejlődésről van-e szó, vagy néhány hét múlva a csecsemőnek kontroll vizsgálatra van-e szüksége, esetleg további kivizsgálásokra irányítja. Az édesanyák különbséget fognak tenni „sírás és sírás között”, vagyis mikor sír éhség miatt, és mikor sír például fájdalom miatt. Az ébren töltött idő is több lesz már, etetés után is ébren tölt már pár percet, nézelődik. A mozgó személyeket, tárgyakat is követi tekintetével. Ha megpróbál fixálni valamire, szemei összeszaladhatnak. Beszédre visszamosolyog és a második hónap végére megjelenik a szociális mosoly. Az otthoni zajokat, hangokat mindinkább megszokja, jóízűen el is aludhat rajta, viszont az erős és hirtelen zajokra még összerezzen. Hason fekve fejét megemeli 45 fokban és átfordítja. Ökleit egyre többet nyitogatja, kezébe adott csörgőt, játékot rövid ideig megtartja. Háton fekve fejét oldalra fordítva kezét észreveszi. Hozzá beszélve visszagőgicsél.

 • szülői kérdőív
 3 hónapos

Ebben az életkorban a csecsemő már annyi információt szerez a környezetéről, hogy elkezdi a nagyon egyszerű, elemi ok-okozati összefüggéseket átlátni, megérteni. Például: felfüggesztett tárgyakat karjaival ütögetve mozgásba hoz azért, hogy újra és újra mozogjon és hangot adjon ki. Erősebb hangra magatartása megváltozik, összerezzenhet, sírhat. Aktívan mozog, jár keze-lába, élvezi a hangadást. Elnyújtott hangzók úgy, mint az „ééé”; „k”, g, h” torokhangok és ezen hangzók hangkapcsolataik is megjelennek: „ghíí, geee”. Fejét a beszélőhöz oda tudja fordítani, mosolyog, hangosan nevet. Tükörképére mosolyog. Sírását az édesanya egyértelműen meg tudja különböztetni. Megnyugtatható a csecsemő kellemes ingerekkel, dajkálással. Kezébe adott tárgyra rámarkol, rövid ideig meg is tartja, majd véletlenül elengedi. Kezeit észreveszi, nézegeti, begyömöszöli a szájába. Alkarján tud támaszkodni, ügyesen meg-megemeli a fejét 45 fokban. Hason és háton fekve is egyaránt képes fixálni, tárgyat követni. Középvonalában nyújtott tárgyért tudatosan nyúl, rámarkol és próbálja a szájába gyömöszölni.

 • védőnői szűrővizsgálat
4 hónapos

A 4 hónapos csecsemő látására jellemző, hogy szemével határozottan követ, maga előtt középen összeérintett kezeit nézegeti. A párhuzamos szemállás jellemző már. Hanghatáskor keresi a hangforrást, megváltozik a magatartása, figyel. Ha tárgy kerül a kezébe, megnézegeti és a szájába veszi. A kezében levő tárgyat azért mozgatja, hogy az hangot adjon ki. Folyamatosan kommunikál. Élvezi a hangadást, kurjongat, morog, nyög, mosolyog, illetve úgymond párbeszédbe is bevonható. A csecsemő először távol támaszkodik az alkarjára, majd ebben az időszakban könyökét egyre beljebb húzza és már vállszélességben támaszkodik rá. Fellógatott tárgyakat ütöget, finomítja mozdulatait, rámarkol tudatosan a tárgyakra, nézegeti és a szájába igyekszik tömni. A körülötte levő tárgyakért mindkét kezével egyformán nyúl. Előfordul, hogy az oldalán fekve is játszik, vagyis ezáltal a hátáról az oldalára fordul.

 • Szülői kérdőív
6 hónapos

A fél éves csecsemő egyre tudatosabban mozgatja a végtagjait és egyre inkább finomabban mozgatja a kis ujjacskáit. Ügyesen tartja a fejét, a törzsét, ami által könnyebben nyúl a tárgyért és fog, illetve játszik. Tudja azt, ha egy tárgy nincs jelen abban a pillanatban, az nem azt jelenti, hogy az megszűnt létezni. A tárgyakkal való ismerkedése fokozatosan elmélyül, vizsgálja és felfedezi azokat. Jellemző, hogy az egyik kezéből a másikba ügyesen átteszi a játékot, illetve ha leesik egy tárgy, akkor annak utána néz. Folyamatosan tanulja értelmezni a szülők gesztusait, hanghordozását, amelyek bizonyos válaszreakciót váltanak ki a csecsemőből. A csecsemő válaszolgat a szülő beszédére, szinte már egy párbeszéd alakul ki közöttük. Mozgásfejlődésére jellemző, hogy átfordul a hasáról a hátára. Amennyiben hason fekszik, nyújtott karokkal és nyitott tenyéren támaszkodik. Lábait és kezeit a szájába gyömöszöli. Nagyon tudja élvezni a „kukucs-játékot”.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat
9 hónapos

6 és 9 hónapos kor között a csecsemő megtanul forogni, négykézlábra állni, majd elkezd kúszni-mászni, illetve felül és esetleg fel is állhat. Megosztja az élményeit odafordulással, a tárgy odanyújtásával. A 9 hónapos csecsemő felül és kúszik-mászik. Képes három ujjal csippentve felvenni apróbb tárgyat. Ez azt jelenti, hogy kialakult nála az úgynevezett „hüvelykujj-oppozíció”. Elkezd rájönni, hogy ő maga az a személy, aki tegnap is volt. Megjelenik a félelemérzet is. Egy-egy hangkapcsolatot már ismételget, ritmusos ciklizálás jellemzi a hangadását, halandzsázik és fel is figyel a nevére. A tükörképét élvezettel nézegeti. A mozdulattal kísért utasításokat megérti, például miközben játszik, kezünket felé nyújtva elkérjük a játékot.

 • Szülői kérdőív
1 éves

9 és 12 hónapos kor között a csecsemő a legtöbb idejét kúszással-mászással tölti. Bútorba kapaszkodva feltérdel, majd fel is áll, megteheti az első önálló lépéseit. A kis felfedező csecsemő folyamatosan úton van, viszi magával a kis játéktárgyait. Örömét leli a rámolásban, de megpróbál már kisebb tárgyakat a nagyobbakba beletenni. A szem-kéz koordináció megbízhatóan kialakul, és három ujjal csippentve fog meg apróbb tárgyakat, madzagot, morzsákat. Az 1 éves csecsemő a tárgyakat összeütögeti, megpróbálja egymásból kivenni azokat és beletenni egymásba, amely során néha egymásra is sikerül tenni a tárgyakat. Nyomógombos játékot működésbe tud hozni. Utánoz mozdulatokat úgy, mint a „pá-pá, tapsi-tapsi”. Álló helyzetben ügyesen lehajol és felvesz tárgyat a földről. Az apróbb tárgyakat már kétujjas csippentő fogással próbálja felvenni. Hallására jellemző, hogy a halk beszédre egy méteres távolságon beül felfigyel és reagál is rá. Ha a nevén szólítják, a kérdező fele fordul és felveszi vele a szemkontaktust. Élvezi a hangadást és halandzsázik. Ha kérjük, rámutat arra a tárgyra, képre, amit ismer. Mókás arckifejezésre elmosolyogja magát és még akár nevethet is. Ivás során a poharat megdöntve tudja tartani és már így próbál belőle inni. Öltözködés során elkezd közreműködni.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat

Kisdedkor 1-3 év


15 hónapos / 18 hónapos / 2 éves / 2,5 éves / 3 éves

15 hónapos

12 és 15 hónapos kor közötti kisdedet a nagymozgások gyakorlása köti le. Ebben az időszakban a beszéd fejlődése és a manipuláció finomodása lelassulhat. Jellemző, hogy inkább rövidebb ideig kötik le a figyelmét a játékok. Ebben a néhány hónapban tanul meg önállóan járni a kisded. A járás során a számára elérhető tér mindinkább kitágul, elérhetőbbé válik. Egyre több tárggyal ismerkedik meg, utánozza a felnőtteket és szeret bohóckodni. Aktív és passzív szókincse gyarapodásnak indul. A 15 hónapos kisded már funkciójuknak megfelelően játszik a tárgyakkal, utánozza a felnőtt tevékenységeit ezek által. A szóbeli utasítást már érti gesztus nélkül és teljesíteni is tudja. Már nemcsak kifele pakol, hanem vissza is tesz, egymásra pakol. Szeret papíron vagy bármilyen más felületen nyomot hagyni. Kezdi érdekelni a másik kisgyermek, de egyelőre mellette telepszik le, mellette játszik és nem vele. Az önálló járás során egyre tudatosabban járkál, megtanul elindulni és megállni anélkül, hogy meg kelljen kapaszkodnia, illetve képes irányt változtatni menet közben. Szereti a játékait magával cipelni, húzogatni és tologatni dolgokat. Szeret labdával játszani. Mászás során kedvelt elfoglaltság az, hogy magának előre elgurítja a labdát és majd utána mászik. A szókincs folyamatosan gyarapodik, szavakat és szótöredékeket mondogathat. Ismerős dallamra, zenére ringathatja és rázhatja magát és még dünnyöghet is.

 • Szülői kérdőív
18 hónapos

15 és 18 hónapos kor között a kisdednél finomodik a mozgáskoordináció, amely kihatással van az állásra és a járásra is egyaránt. Egyre inkább igényli az önállóságot és nagy ugrás vélhető felfedezni mind a szociális kapcsolataiban, mind pedig a kommunikációjában is. A 18 hónapos kisded a játékokkal funkciójuknak megfelelően játszik, ha valami jobban érdekli, akkor az a figyelmét több ideig is le tudja kötni. Egyre inkább önálló, határozott elképzelései vannak bizonyos dolgokról, így nem ritka az az eset, hogy vitás helyzetbe tud belekeveredni. Jellemzően megjelenik a „nem”, mint kifejezés, ha valamit nem szeretne végrehajtani, vagy valamivel nem ért egyet. Ha valamiben megegyezik a véleménye a szüleivel, akkor arra bólogatással felelhet, akár „igen”-t is mondhat. Egyszerű utasításokat végre tud hajtani, ügyesen utánoz. Szókincse körülbelül 5-10 szókezdeményből áll, illetve hangutánzó szavakat is használhat úgy, mint a „va-va, miáú, mama”. Meg tud mutatni saját magán vagy a babáján legalább két testrészt. Egyre pontosabban tud kisebb tárgyakat másikba belehelyezni. Álló helyzetben az egyensúlyának elvesztése nélkül ügyesen guggol le, hajol előre, céltudatosan járkál, áll meg és indul is el, illetve gond nélkül változtat irányt menet közben. Játékait hozza-viszi magával, cipekedik. A 18 hónapos kisded álló helyzetben képes eldobni már egy labdát. Hüvelykujját képes teljesen külön mozgatni a többi ujjától. Jól tud harapni és rágni is, kanállal ügyesen eszik, amelyet még rámarkolva fog.

 • Szülői kérdőív
2 éves

Másfél és két éves kor között tovább fejlődik a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék és az izomerő. Észrevehető a váltott kar-láb, vagyis a végtagok együtt mozgása. A kisded már nem csak sík felületen, hanem egyenetlen talajon is képes közlekedni, kialakul a kezdetleges talpgördítés. 3-4 lépcsőfokon már tud egyedül, de még kapaszkodva lépegetni. Két évesen a kisded a világgal való megismerkedésének vágya által folyamatosan tevékenykedne. Játékában azon kívül, hogy két játékot hoz összefüggésbe, fontos játékkellékeket használ, illetve megjelenik az érzelem is benne. Gondozza a babáját, eteti, fürdeti, stb. Megfigyelhető, hogy már 3-4 elemből is tud tornyot építeni. Lépcsőzik ügyesen, képessé válik futni és ugrani. Kupakot fog tudni lecsavarni. A körülötte játszó kisgyermekeket figyeli, de még nem velük játszik, csupán mellettük. Az empátiás készsége elkezd fejlődni, így ha valakit szomorúnak lát, megvigasztalhatja, simogathatja. Belelép az úgynevezett „Mi ez?” korszakba, nyitott és érdeklődő a környezete irányába. A szobatisztaság kialakulásának területén is változás tapasztalható, ugyanis elkezdheti utólag jelezni, hogy már van valami a pelenkában. Két szóval egyszerű mondatot tud formálni.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat
2,5 éves

„Ebben az életkorban a szülői kérdőívet és az orvosi vizsgálatot csak azoknál a kisdedeknél kell elvégezni, akiknél a kétéves kérdőív vagy az orvosi vizsgálat fejlődési zavar gyanúját vetette fel.” Az önellátás és az önkiszolgálás fejlődése ebben az időszakban nagy szerepet kap. A kisded fél év múlva óvodás lesz, így fontos szempont, hogy az önálló étkezés, ivás, öltözködés kialakuljon és a szobatisztaság kialakulása is teret nyerjen végül. Ha a szülő és a védőnő együttesen észlel elváltozást a gyermek kommunikációjában és értelmi fejlődésében, akkor ennek a pontos felmérése pszichológust vagy gyógypedagógust igényel. A megkésett fejlődésű kisded esetében a gyermekneurológus lesz az a személy, aki dönt az esetleges további kivizsgálások mibenlétéről. Ügyesen kategorizál és alkot csoportokat gyűjtögetéssel egyszerű tulajdonságok alapján. Rendkívül meghatározó ebben az időszakban az együtt játszás, az ösztönzés, a dicsérés, és a mintaadás. A második életévét betöltő kisded utánozza a körülötte levőket. Az eddig kialakult mozgásformákat fejleszti a labdával való játék, a fára mászás, a játszótéri eszközökön való mászás, a kis járművek hajtása, az ugrások változatos gyakorlása. A 2,5 éves kisded nagyon szeret a felnőttek körül tartózkodni. Az ekkor látott és hallott élményeket játssza el, amikor egyedül marad. Beszédében megjelennek az igék, amelyekkel 3-4 szavas mondatokat alkot és az egyszerű szavakat is már pontosan megérti. Megjelennek a névmások használata is úgy, mint „én, enyém, stb.” Kanállal igyekszik enni, próbálja a falatot a szájába emelni és a poharat megtartva, döntve iszik folyadékot belőle. Észrevehető, hogy egyre többet figyel a testének működésére. Először főként utólag jelzi, hogy szükségletét elvégezte, viszont egy idő után már előre is sikerül szólnia, hogy megpróbál bilibe vagy WC-be üríteni. Járásnál előfordulhat, hogy lábujjhegyen közlekedik, vagyis pipiskedve jár. Ahogy fejlődik az egyensúlyérzéke, lábait is egyre jobban össze fogja tudni zárni és egyre keskenyebb felületen fog tudni végig menni. Ha labdába rúg, nem veszti el az egyensúlyát, lábát először hátra majd előre lendíti.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat
3 éves

A család életében nagy változás következik be azzal, hogy a gyermek óvodába kezd járni. Ha nem járt előtte bölcsődébe, akkor az óvoda az első közösség az életében. A három éves gyermek kommunikációjára jellemző, hogy képes részt venni a beszélgetésekben, idegen személy érti a beszédét. Belelép a „Miért?” korszakba, amely azt jelenti, hogy már érti, hogy a világban a dolgok összefüggésben állnak egymással. Tisztában van a nemével. Amikor rajzol, a papíron való nyomhatás során pöttyöz, majd firkál, utána egyre inkább tudatosabbá válik a mozdulat, vagyis vonalat húz, irányítottabban és körbe-körbe firkál. Megjelenik nála a „mintha” játék, vagyis úgy csinál, mintha főzne, mintha vezetne, stb. Tíz kockát ügyesen egymásra helyez, és háromig képes megszámlálni. Meg tudja különböztetni a formákat és nagyságban is különbséget tud tenni. Járás során egyre keskenyebb felületen fog tudni végig menni, lábait egyre jobban összezárja és később egymás elé lépve, „tyúklépésben” fog járni. Három éves korra váltott lábbal tud lépcsőzni felfele és lefele egy rövidebb szakaszon egyaránt. A finommotoros mozgására jellemző, hogy ügyesen vág ollóval és tud gyöngyöt fűzni. Már képes háromkerekű biciklit hajtani. Megosztja örömét, bánatát, érzéseit másokkal. Segít a társainak, családtagjainak, ha akad valami teendő, amit el szükséges végezni.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat

Kisgyermekkor 3-6 év


4 éves / 5 éves / 6 éves

4 éves

3 és 4 év között a kisgyermek mondatai akár 3-5 szóból is állhatnak, de alkothat akár hosszabb mondatokat is. A közeli múlt és a közeli jövő megértése sem okoz számára különösebb problémát, illetve értheti a „ha” és „akkor” kifejezéseket is. Megszámlálhat 3-nál tovább is, illetve egyszerűbb esetben értheti a több-kevesebb és a kisebb-nagyobb viszonyokat. Egyre jobban szeret rajzolni, ugyanis ebben az életkorban felismerhetőbbé válik, amit lerajzol és hasonlít a valósághoz. A négy éves gyermek játékában szerepet kapnak a képzeleti elemek („mintha játék”), a szerepjáték, illetve egyszerűbb szabályjátékba már bevonható, valamint már tud másokkal együtt játszani, barátja van. A figyelme már tartósan leköthető .Ismerete a környezetéről folyamatosan bővül, meg tudja mondani a keresztnevét, az életkorát és a lakhelyét. Tízig elszámol és a négy alapszínt ismeri. A mese leköti a figyelmét. A 4-5 szavas mondataira igaz, hogy nyelvtanilag többnyire helyesek, használja a múlt időt, viszont előfordulhat, hogy bizonyos hangok ejtése még nem tiszta. Már nemcsak páros lábbal, hanem egy lábon is tud ugrálni. Egy lábon másodpercekig képes egyensúlyozni. Lépcsőn váltott lábbal és kapaszkodás nélkül jár felfelé és lefelé is. Három- és négykerekű biciklit hajt, futóbiciklin is ügyesen egyensúlyoz. Ebben az időszakban válik egyértelművé a kezesség. Rajzain az embert három testrésszel rajzolja le.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat
5 éves

4 és 5 éves kor között a kisgyermek már mondatokban beszél és egyre kevesebb nyelvtani hibát vét. Beszédében egyre pontosabban jelennek meg az idő- és térviszonyok, jól ragozik és már használ névutókat is (alá, fölött, mellett, között). Kezdi érteni és egyre gyakrabban használja a feltételes módot, kisebb történeteket összefüggően elmesél. Megjelenik a humor. 4-5 tárgyat meg tud számolni, akár 20-ig is el tudja mondani a számokat. Fejlődik az empátiás készsége, kortársaival szorosabb barátságok is kialakulhatnak. Az 5 éves kisgyermek összefüggően és érthetően beszél, történeteket mond el, aktívan kérdez. A „miért:” kérdésekre is válaszol. Nagyon gazdag a fantáziája. Folyamatosan gyarapszik az ismeretanyaga, be tud mutatkozni, tudja az életkorát és a gondozói nevét. Leköti a figyelmét egy-egy tevékenység 15-20 percre is akár.4-5 társával együtt tud játszani, együttműködik, szerepjátékot játszik és a szabályjátékok elemei is megjelennek. Barátai vannak. Szeret bohóckodni, tréfálkozni és érti a tréfát. Önállóságában is fejlődik, képes önállóan használni a WC-t, éjjel-nappal szobatiszta. Képes bonyolultabb mozgáskombinációk megtanulására, megtanul fára mászni, kerékpározni, hintát hajtani és bukfencezni. Tud egy lábon ugrálni, viszont a cipőfűző befűzése még gondot jelent számára. Szívesen és ügyesen rajzol, a ceruzát is helyesen fogja. Embert a fején kívül öt testrésszel ábrázol. Megjelenik az úgynevezett „kvázi írás”, azaz úgy tesz, mintha írna.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat
6 éves

A 6 éves gyermeket érdeklik az ok-okozati összefüggések, tér és idővel kapcsolatos fogalmakat ért meg. Már érti és elkülöníti a jobb- és baloldal fogalmát. A számok és a betűk egyre inkább érdeklik. Összefüggően és érthetően osztja meg a gondolatait, a szókincse is folyamatosan gazdagodik. Empatikus, megértő és bocsánatot kér. Alkalmazza az alapvető viselkedési szabályokat, viselkedése kiegyensúlyozott, képes kontrollálni a gondolatait. A szobatisztaság megbízhatóan kialakul. Evőeszközökkel eszik, önállóan öltözik, fürdik. Stabilan, ügyesen jár, futásban és ugrásban nincs akadály számára. Változatos mozgásformákat szívesen kipróbál. Szeret legózni, puzzle-t rak ki. Játékára és tevékenységére jellemző, hogy figyelmét hosszabb időre leköti, betartja a játékszabályokat. A kezesség kialakul, a domináns oldali kéz ügyesebb. Nem okoz gondot számára a cipzár, a gomb, a cipőfűző rutinszerű használata.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat

Gyermekkor 6-7 év

7 éves

„Ebben az életkorban a szülői kérdőívet és az orvosi vizsgálatot csak azoknál a gyermekeknél kell elvégezni, akik a 7. életévük megkezdéséig bármilyen oknál fogva nem kezdték meg az iskolai tanulmányaikat.” A 7 éves gyermek beszéde alakilag tiszta. Tisztán ejti a hangokat, használ hely- és időhatározó szavakat. Felismeri a bonyolultabb ok-okozati összefüggéseket, késleltetni tudja a kívánságait. A feladattudat kialakul, tud összpontosítani, 20 percig képes egy feladatra koncentrálni. Játékok során követi a szabályokat, igyekszik a felnőttek elvárásainak megfelelni, van kötelességtudata. Nincsenek szélsőséges hangulatingadozásai. Ki tud építeni új kapcsolatokat másokkal, vannak barátai. Teljesen szobatiszta, önállóan tisztálkodik, öltözködik, használja a WC-t és tökéletes az evőeszköz használata. Megfelelő koordinációval rendelkezik, jó az egyensúlyérzéke, ügyes az összetett mozgásformák végrehajtásában. Segít az egyszerű házimunkák végzésében, ügyesen hajtogat, vág és fest. Rajzában már eseményeket ábrázol, az ember a rajzán már hat testrésszel szerepel.

 • Szülői kérdőív
 • Védőnői szűrővizsgálat