Védőnő óvodai feladatai

A védőnő számos feladatot lát el a területén. Óvodakezdés előtt tájékoztatja a szülőt, hogy érdemes a gyermek mindennapjaiba bevezetni az óvodában szokásos napirendet, hogy a beilleszkedés, az új közösség ne okozzon gondot számára. Segítséget nyújt a beiratkozással kapcsolatos ügyekben. Ha a védőnő körzetében van óvoda, ott is látogat, és a jogszabály által előírt óvodai feladatait elvégzi.

Éves munkatervet készít a tanévben zajló eseményekről, feladatokról, melyet egyeztet a vezető óvónővel és az óvodát ellátó orvossal. Részt vehet a szülői értekezleteken, ahol tájékoztatást adhat a kötelező státuszvizsgálatok fontosságáról, a fertőző betegségekről, mozgásszervi elváltozásokról, azok megelőzéséről és egyéb igény szerinti témakörökről.

Negyedévente tisztasági vizsgálatot végez a gyermekek körében, melynek része a fejtetvesség felderítése. Óvodában kerülhet sor csoportos egészségnevelésre, ahol beszélget az egészséges életmódról, többek közt a táplálkozásról, tisztálkodásról, fogápolásról, és mozgásról is. Feladatait és ezeket a fontos témákat játékosan vezeti fel a gyermekeknek, hogy játszva tanulják meg az egészségük megőrzéséhez szükséges alapvető dolgokat.

A védőnő együttműködik az óvodai dolgozókkal, az orvossal, és a szülőkkel.