7617c046ac866245374ca1204eaa45fb

Csecsemő és gyermekgondozás

Minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben történő nevelkedéshez. A csecsemők és gyermekek gondozása komplex tevékenység, amely a gyermekgyógyász szakorvos, a háziorvos, a védőnő és gyermeket gondozó család együttműködésén alapul. A gondozás célja a gyermekek egészségének megőrzése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötödés kialakulásnak segítése és a szocializációs folyamat támogatása. Eltérő fejlődésmenet esetén szakemberhez való irányítása.